Brugerindflydelse

  • ""
Amager Kulturpunkt er en del af Københavns Kommunes kulturtilbud til borgerne på Amager.

Vil du have medindflydelse på udviklingen af Amager Kulturpunkt?

Alle brugere, der aktivt benytter Amager Kulturpunkt, kan via brugerbestyrelsen få medindflydelse i stedets udvikling. Med brugere mener vi både enkelt personer, familier, foreninger etc. – så længe lysten til at deltage aktivt i beslutningsprocesserne omkring Amager Kulturpunkt er til stede, kan brugerbestyrelsen være din vej til medbestemmelse i dit nærmiljø.

Brugergruppen

For at blive en aktiv del af Amager Kulturpunkt skal du tage kontakt til Amager Kulturpunkts kontor og tilmelde dig som aktiv bruger. Medlemskabet af brugergruppen giver blandt andet adgang til årsmødet, hvor bestyrelsen vælges, og hvor der er åbent for debat og ønsker om fremtidigt virke. Ud over de seks valgte bestyrelsesmedlemmer udpeges fire medlemmer med særlig faglighed i forhold til Amager Kulturpunkts drift samt en medarbejderrepræsentant.

Brugerbestyrelsen

Brugerbestyrelsen holder månedlige møder med den daglige ledelse om emner som drift, økonomi, udvikling m.m. Bestyrelsen samarbejder med foreninger og andre relevante samarbejdspartnere i lokalområdet for til stadighed at tilbyde de optimale rammer for den kreative udfoldelse i nærmiljøet

Den aktuelle bestyrelse er:

Formand
Randi Sørensen

Bestyrelsesmedlem
Frede Norbrink

Bestyrelsesmedlem
Bjørn Karsholt  

Bestyrelsesmedlem
Jimmy Rohardt Sørensen

Bestyrelsesmedlem
Kim Alex Grøndahl

Bestyrelsesmedlem
Kira Hulsart

Bestyrelsesmedlem
Lone Frisch

Bestyrelsesmedlem
Marc van der Velden

Kontakt

+45 3286 0880